LUGEMINE LOEB

Juba viiendat aastat osalevad Tääksi lapsed programmis LUGEMINE LOEB, mille eesmärk on suunata õpilasi raamatute ja lugemise juurde, misläbi paraneb nende suuline eneseväljendus, sõnavara, maailmast arusaamine ja oskus vaba aega sisustada. Suur tänu projekti eestvedajale Kairele ja raamatukogutöötaja Nadjale!

Esimese poolaasta parimad tulemused: Riin 1. kl – 1469 lk, Rene 4. kl – 1268 lk,  Keitren 1. kl – 1163 lk, Iie-Kee 5. kl – 1005 lk, Sander 3. kl – 975 lk, Hanna-Liisa 3. kl – 805 lk.

 

Comments are closed.