Tääksi Haridusselts

MTÜ Tääksi Haridusselts  on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel
ühinenud füüsiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis
tegutseb avalikes huvides ja mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu
saamine.

Haridusselts asutati paikkonna hariduselu hoidmise ja arendamise eesmärgil 2016. aastal.

PÕHIEESMÄRGID:

  •  Piirkonna ühistegevuse organiseerimine ja jätkusuutlikkuse toetamine.
  •  Tääksi koolist piirkonna kultuuri- ja seltsielu keskuse kujundamine ja piirkonna sotsiaalne areng.
  • Tääksis hariduse andmise säilitamine ja arendamine.

EETILISE TEGEVUSE PÕHIMÕTTED:
pidada tähtsaks ausust, võrdsust, väärikust, avatust ning soovides anda oma panust turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

ASUTAJALIIKMED:

Margus Mikkor
Jüri Sulg
Mari Randaru

JUHATUS:

Margus Mikkor
Mari Randaru

Tääksi haridusseltsi põhikiri

Tääksi Haridusselts-aruanne_2022

Taaksi_Haridusselts-aruanne_2021

Taaksi_Haridusselts-aruanne_2020