Ühe kooli lugu

1875 – alustas tööd Tillu-Reinu vallakool
1877 – muudeti kool 3-klassiliseks
1919 – 4-klassilises koolis õppis 129 õpilast
1925 – töötas 5-klassiline kool
1927 – kool muudeti 6-klassiliseks
1929 – pandi uuele koolimajale nurgakivi
1931 – avati Tillu-Reinu uus koolihoone
1939 – Tääksi Mittetäielik Keskkool, 7-klassilises koolis on 191 õpilast
1948 – suurim õpilaste arv kooli ajaloos – 224
1952 – Tääksi 7-klassiline Kool
1961 – Tääksi 8-klassiline Kool
1964 – valmib kooli juurdeehitus
1986 – Tääksi 9-klassiline Kool, ehitati staadion
1988 – likvideeriti kooli internaat ja kaotati pikapäevakool
1989 – tööd alustas kooli raamatukogu
1992 – Tääksi Põhikool
1997 – esimene arvuti
1998 – arvutiklass 5 arvutiga
2000 – alustati spordihoone ehitust, koolis õpib 134 last
2001 – 1. septembril avati uus spordihoone            http://faleza.taaksi.vil.ee/spordihoone.htm
2014 – muudeti Suure-Jaani Kooli tegevuskohaks ja avati lasteaiarühm
2015 – 1. septembrist töötab 6-klassilisena, lasteaias 1 liitrühm