Tere, kevad

Kevadiste fenoloogiliste loodusvaatluste käigus uurivad osalevad õpilased kevade saabumisest ja muutustest märku andvaid kevadekuulutajaid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud, esimestena ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile vaatlustes osalejatele, ning panevad kirja nende ilmumise aja, et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus Eestis. Kõik loomad ja taimed on püütud valida nii, et nad oleksid kogu Eestis suhteliselt tavalised ning äratuntavad ka nooremate laste poolt. Kirja pannakse liikide esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev.

Kogutud andmed lisatakse osalejate poolt veebipõhisesse andmebaasi ja on sealt ka koheselt kõigile kättesaadavad. Kasutades nende endi poolt loodud andmebaasi uurivad õpilased geograafilise asendi mõju ilmastiku muutustele kevadel. Andmeid väljastatakse andmebaasist sõltuvalt päringust kas andmetabelitena või animeeritud kaartidena, mis näitavad kevadekuulutajate ilmumist Eesti eri paigus.

Peale vaatluste on kõigil võimalik (aga mitte kohustuslik) osa võtta veel mitmetest lisategevustest – luuletada, joonistada, pildistada, osaleda viktoriinis ning postitada oma muljeid loodusvaatlustest foorumisse.

Meie kooli õpilased on projektis osalenud alates 2002. aastast.