Ümarlaud

25. veebruaril kutsus Suure-Jaani Kooli direktor Tääksi kokku ümarlaua, kus arutati lapsevanemate palvet võimaldada III kooliastmel jätkata õppimist Tääksis veel ühel õppeaastal.

Comments are closed.