LUGEMINE LOEB

Juba viiendat aastat osalevad Tääksi lapsed programmis LUGEMINE LOEB, mille eesmärk on suunata õpilasi raamatute ja lugemise juurde, misläbi paraneb nende suuline eneseväljendus, sõnavara, maailmast arusaamine ja oskus vaba aega sisustada. Suur tänu projekti eestvedajale Kairele ja raamatukogutöötaja Nadjale! Esimese … Continue reading