KiVa lõpuüritus

5. klass läbis KiVa (kiusamise vastu) II mooduli ning arvestuse saamiseks korraldasid 1. – 4. klassile õpetliku KiVa tunni. Viktoriini käigus anti lisaselgitusi, mida tähendab varjatud kiusamine, küberkius, kuidas teha vahet kiusamisel ja lihtsalt koos müramisel. Selgitati põhjalikult, miks peab … Continue reading

Eesti Vabariik 103

Hommik algas haridus- ja teadusministri Liina Kersna tervituse, Eesti lipu laulu ja viktoriiniga. Aastapäevakõne pidas aktusel direktor Evald Sepp. Koolilapsed esinesid laulude ja pillimänguga, lasteaed tantsis kõikidel tuju heaks. Eelkooli lõpetajad said kätte kooliküpsust kinnitava tunnistuse. … Continue reading

Külade kaart

Vabariigi sünnipäeva nädalal tegid kõik Suure-Jaani kooli õppekohad oma piirkonna kaardi, tutvusid Põhja-Sakala valla külade ja linnadega. Meie kaardi valmimisele andsid teistest suurema panuse Iie-Kee, Kirsi, Riin ja Jaan. Lõunalauas avastas Iie-Kee, et sööme kõik rõõmsalt Suure-Jaani kooli suppi! … Continue reading

Vastlapäev

Hommikul tutvusime vastlapäeva kommetega, laulsime, mõistatasime mõistatusi ja tutvusime vastlatoitudega. Kõige rohkem tekitas elevust see, et vastlapäeval said kosja minna nii noormehed kui vanatüdrukud. Kelgumäel kohtusime sõpradega Sürgaverest. … Continue reading

LUGEMINE LOEB

Juba viiendat aastat osalevad Tääksi lapsed programmis LUGEMINE LOEB, mille eesmärk on suunata õpilasi raamatute ja lugemise juurde, misläbi paraneb nende suuline eneseväljendus, sõnavara, maailmast arusaamine ja oskus vaba aega sisustada. Suur tänu projekti eestvedajale Kairele ja raamatukogutöötaja Nadjale! Esimese … Continue reading