Keskkonnaameti õppeprogramm

Programm “Läänemere hülged ei haugu asjata!” õpetas tundma viiger- ja hallhüljest. Räägiti Läänemerest kui elukeskkonnast, loodi seoseid inimtegevuse, vee-elustiku ja Läänemere ohustatuse vahel läbi hüljeste pilgu. Vaadati videoid, pilte ning töölehte täites kinnistati õpitut. Targemaks said lapsed nii lasteaiast kui … Continue reading